ปัญหาของเครือข่าย SU-NET ณ ปัจจุบัน

วันและเวลาปัจจุบัน Wed Oct 17, 2018 10:55:02 AM ICT ( GMT+7)
วันและเวลารับแจ้งหรือตรวจสอบพบ -
ปัญหา -
การดำเนินการ -

แสดงรายงานปัญหาที่ผ่านมา
แจ้งปัญหาในการใช้งานมาที่ netadmin@su.ac.th