ปัญหาของเครือข่าย SU-NET ณ ปัจจุบัน

วันและเวลาปัจจุบัน Wed May 23, 2018 01:37:10 PM ICT ( GMT+7)
วันและเวลารับแจ้งหรือตรวจสอบพบ -
ปัญหา -
การดำเนินการ -

แสดงรายงานปัญหาที่ผ่านมา
แจ้งปัญหาในการใช้งานมาที่ netadmin@su.ac.th