ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป ต้องใส่รหัสพื้นที่นำหน้าเลขหมายโทรศัพท์สำหรับหมุนโมเดมทุกครั้ง

จากการที่องค์การโทรศัพท์ฯ จะดำเนินการโครงการเพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป ซึ่งทำให้การใช้โทรศัพท์ต้องกด รหัสพื้นที่นำหน้าเลขหมายปลายทางทุกครั้งในการเรียกออก ไม่ว่าจะโทรจากโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งการต่อโทรศัพท์ผ่านโมเด็มเพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย ดังนั้นสมาชิก SUNet ที่ใช้บริการ Remote Access โดยการหมุนโมเดมจากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องไม่ลืมใส่รหัสพื้นที่นำหน้าหมายเลขหมายเลขเดิมที่กำหนดไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย ทั้งนี้ ชุมสายโทรศัพท์ทั่วประเทศ สามารถรองรับการเรียกแบบใหม่โดยทำคู่ขนานกับการเรียกแบบปัจจุบัน ดังนั้น ท่านสามารถทำการแก้ไขหมายเลขดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ดูที่ หมายเลขโทรศัทพ์สำหรับบริการ SUNet)

SUNet News, 03/07/2544