คำถาม - ตอบ
ถาม::
ลืมรหัสผ่าน ต้องทำอย่างไร
ตอบ::
เลือกหัวข้อ "ลืมรหัสผ่าน" จาก http://netserv.su.ac.th/webserv เพื่อตอบคำถามที่ท่านได้ตั้งไว้ในขั้นตอนลงทะเบียนสมาชิก SUNet แต่ถ้าหากท่านไม่สามารถตอบคำถามดังกล่าวได้ ท่านต้องมาติดต่อที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ด้วยตนเองพร้อมบัตรประจำตัว เพื่อขอรับรหัสลงทะเบียนสมาชิกใหม่ (อาจมีค่าธรรมเนียมตามประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์)
ถาม::
เว็บเมล์คืออะไร
ตอบ::
การใช้บริการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ซึ่งทำให้ท่านสามารถใช้บริการนี้จากที่ใดก็ได้
ถาม::
บริการของ SUNet มีความปลอดภัยหรือไม่
ตอบ::
บริการของ SUNet ได้ทำการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างเว็บบราวเซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ ทำให้สามารถใช้บริการของ SUNet ได้จากที่ใดก็ได้อย่างปลอดภัย
ถาม::
ทำไมเมื่อเริ่มต้นใช้งานจึงปรากฏหน้าต่าง "Security Alert"
ตอบ::
เนื่องจากระบบการให้บริการของ SUNet ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูล (SSL) เพื่อความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเว็บบราวเซอร์และเว็บเซิร์เวอร์ของ SUNet ดังนั้นในการเริ่มต้นการใช้งานจะปรากฏหน้าต่างวินโดวส์ "Security Alert" บนเว็บบราวเซอร์ที่ท่านกำลังใช้งาน ให้ท่านตอบตกลงด้วยการกดปุ่ม "Yes" หรือ "OK" แล้วแต่ชนิดของเว็บบราวเซอร์ที่ท่านใช้ หลังจากท่านตอบตกลงแล้วให้สังเกตรูปกุญแจจะปรากฏที่ด้านล่างของเว็บบราวเซอร์แสดงว่าท่านได้เข้าสู่ระบบรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วรูปแสดงหน้าต่างวินโดวส์ "Security Alert" ของเว็บบราวเซอร์อินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเลอร์รูปแสดงรูปกุญแจที่ปรากฏอยู่ด้านล่างหรือแถบสถานะของเว็บบราวเซอร์อินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเลอร์